تعرفه - تبلیغات در گوگل | تبلیغ در گوگل | تبلیغ گوگل

سرویس های قابل ارایه تبلیغات در گوگل بر اساس بات تایلند

نام پکیج
مقدار اکانت
قیمت
 
A
THB 2.000
B
THB 3.000
C
THB 5.000
D
THB 8.000
E
THB 10.000
F
THB 15.000
G
THB 20.000
H
THB 40.000